Champions League lặp lại thẻ đỏ kỳ lạ: Sau khi nán lại tiếng còi, tiếp tục quay để vinh danh người hâm mộ Persi?Sepak Bola trực tuyến

Champions League lặp lại thẻ đỏ kỳ lạ: Sau tiếng còi, tiếp tục bắn để vinh danh người hâm mộ Persie?.