nhạc duy khánh nhạc duy khánh

Ngày này năm xưa: Bóng đá Việt Nam loại Hàn Quốc ở giải đấu châu Á【nhạc duy khánh nhạc duy khánh】:Ng