"Trận thua tuyển Việt Nam có thể khiến bóng đá Trung Quốc thức tỉnh"

"Trận thua tuyển Việt Nam có thể khiến bóng đá Trung Quốc thức tỉnh"

Trận thua tuyển Việt Nam không thể chấp nhận Tuyển Trung Quốc hứng chịu nhiều chỉ trích, sau trận th