Tuần quyết định của Chelsea với Boehly: Sterling, Raphinha và ai nữa?

Tuần quyết định của Chelsea với Boehly: Sterling, Raphinha và ai nữa?

Chelsea có thể sẽ công bố cùng lúc từ 2 đến 3 cái tên mới trong tuần này. Sau khi dùng sức mạnh tài