Cơ thủ Quyết Chiến: “Đối thủ số 1, số 2 thế giới nhưng với tôi họ chỉ là người bình thường thôi”

Cơ thủ Quyết Chiến: “Đối thủ số 1, số 2 thế giới nhưng với tôi họ chỉ là người bình thường thôi”

“Bản thân tôi không có tính toán gì về đối thủ trước khi vào trận. Đối thủ của tôi chính là bản thân