DONG FANGZHUO: Khả năng của Wu Lei đã được khuyến nghị phát triển Bendera Pojok Sepak Bola trên Giải Ngoại hạng Tây Ban Nha

Dong Fangzhuo: Khả năng của Wu Lei đã được khuyến nghị phát triển ở Premier League trên Tây Ban Nha. Khi ở Tây Ban Nha, nó nói, nó nói,