Cầu thủ tự đá phản lưới nhà 2 bàn để phá âm mưu dàn xếp tỷ số, được cả đội khen ngợi

Cầu thủ tự đá phản lưới nhà 2 bàn để phá âm mưu dàn xếp tỷ số, được cả đội khen ngợi

Cầu thủ Ghana phản lưới nhà để phá âm mưu bán độ của đồng độiMới đây, trong trậ